summer | Shopping IL mamaguru
Artboard 1 copy 3.jpg
Artboard 1 copy 5.jpg
Artboard 1 copy 15.jpg
Artboard 1 copy 4.jpg
Artboard 1 copy 6.jpg
Artboard 1 copy 10.jpg
Artboard 1 copy 11.jpg
Artboard 1 copy 12.jpg
Artboard 1 copy 9.jpg
Artboard 1 copy 8.jpg
Artboard 1 copy 7 (1).jpg
Artboard 1 copy 13.jpg
אביזרים לבית חדש.jpg
Artboard 1 copy 2.jpg
Artboard 1 copy 16.jpg

הצעת המוצרים בעמוד זה הנן לזמן מוגבל ותתקיים רק בין התאריכים 9.7.2020 ועד תאריך 18.7.2020 
במהלך השעות הנ"ל יוצעו למכירה מוצרים במחירי מבצע. 
לא ניתן לרכוש מוצר לפני/אחרי סיום הזמן הקצוב למכירתו במחיר המבצע. (זמן קצוב כפי שיורה השעון המוצב בחלקו העליון של העמוד)
מוצר שיורד ממכירה חוזר למחירו הקודם באתר.
בשל אופי המכירה לא תתאפשר תוספת / שמירת מוצר בעגלת הקניות
המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה ועד לגמר המלאי
רכישת המוצרים המוצעים בעמוד זה תתבצע באתר מאמא גורו ובכפוף לתנאי השימוש באתר.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.