1226-214.jpg
900-396.jpg
1226-214 copy.jpg
900-473 copy 11.jpg
900-473 copy 6.jpg
900-473 copy 20.jpg
900-473 copyweels.jpg
900-473 copy 10.jpg
900-473 copy 17.jpg
900-473 copy 9.jpg
900-473 copy 19.jpg
900-473 copy 14.jpg
900-473 copy 21.jpg
900-473 copy 16.jpg
900-473 copy 18.jpg
900-473 copy 13.jpg
1226-214 copy 2.jpg
900-473 copy 24.jpg
900-473 copy 12.jpg
900-473 copy 13.jpg
900-473 copy 15.jpg
900-473 copy 14.jpg
900-473 copy 16.jpg
900-473 copy 22.jpg
900-473 copy 18.jpg
900-473 copy 20.jpg
900-473 copy 21.jpg
900-473 copy 17.jpg
900-473 copy 23.jpg
900-473 copy 11.jpg
900-473 copy 25.jpg
900-473 copy 26.jpg
1226-214 copy 4.jpg

הצעת המוצרים בעמוד זה הנן לזמן מוגבל ותתקיים רק בין התאריכים 22.11.2020 ועד תאריך 30.11.2020 
במהלך השעות הנ"ל יוצעו למכירה מוצרים במחירי מבצע. 
לא ניתן לרכוש מוצר לפני/אחרי סיום הזמן הקצוב למכירתו במחיר המבצע. (זמן קצוב כפי שיורה השעון המוצב בחלקו העליון של העמוד)
מוצר שיורד ממכירה חוזר למחירו הקודם באתר.
בשל אופי המכירה לא תתאפשר תוספת / שמירת מוצר בעגלת הקניות
המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה ועד לגמר המלאי
רכישת המוצרים המוצעים בעמוד זה תתבצע באתר מאמא גורו ובכפוף לתנאי השימוש באתר.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.