Artboard 1 copy 14.jpg
Artboard 1 copy 2.jpg
Artboard 1 copy 3.jpg
Artboard 1 copy 4.jpg
Artboard 2 copy 20.jpg
Artboard 2 copy 17.jpg
Artboard 2 copy 19.jpg
Artboard 2 copy 38.jpg
Artboard 1 copy.jpg
Artboard 1 copy 12.jpg
Artboard 1 copy 7.jpg
Artboard 1 copy 6.jpg
Artboard 1 copy 5.jpg
Artboard 1 copy 9.jpg
Artboard 1 copy 8.jpg
Artboard 2 copy 27.jpg
Artboard 2 copy 34.jpg
Artboard 2 copy 30.jpg
Artboard 2 copy 25.jpg
Artboard 2 copy 24.jpg
Artboard 2 copy 21.jpg
Artboard 2 copy 32.jpg
Artboard 2 copy 35.jpg
Artboard 1 copy 11.jpg
Artboard 2 copy 36.jpg
Artboard 2 copy 23.jpg
Artboard 2 copy 26.jpg
Artboard 2 copy 22.jpg
Artboard 1 copy 10.jpg
Artboard 1 copy 14.jpg
סגיר לוויקס.jpg

הצעת המוצרים בעמוד זה הנן לזמן מוגבל ותתקיים רק בין התאריכים 22.11.2020 ועד תאריך 30.11.2020 
במהלך השעות הנ"ל יוצעו למכירה מוצרים במחירי מבצע. 
לא ניתן לרכוש מוצר לפני/אחרי סיום הזמן הקצוב למכירתו במחיר המבצע. (זמן קצוב כפי שיורה השעון המוצב בחלקו העליון של העמוד)
מוצר שיורד ממכירה חוזר למחירו הקודם באתר.
בשל אופי המכירה לא תתאפשר תוספת / שמירת מוצר בעגלת הקניות
המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה ועד לגמר המלאי
רכישת המוצרים המוצעים בעמוד זה תתבצע באתר מאמא גורו ובכפוף לתנאי השימוש באתר.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.