maam | Shopping IL mamaguru
פוקס-מינד.gif
598x506-big-news-maam-all12.gif
סולתם.gif
תחפושות.gif
1.gif
ויגה.gif
מגה-פורמרס (1).gif
598x506-big-news-maam-all.gif
דופלו (1).gif
598x506-big-news-maam-all4.gif
Artboard-1-copy-13 (1).gif
classic.gif
Artboard-1-copy-15.gif
598x506-big-news-maam-Carriwell.gif
מוצרי-אירוח-והגשה.gif
מוצרי-טקסטיל.gif
עותק-של-סגיר.jpg

הצעת המוצרים בעמוד זה הנן לזמן מוגבל ותתקיים רק בין התאריכים 9.7.2020 ועד תאריך 11.7.2020 
במהלך השעות הנ"ל יוצעו למכירה מוצרים במחירי מבצע. 
לא ניתן לרכוש מוצר לפני/אחרי סיום הזמן הקצוב למכירתו במחיר המבצע. (זמן קצוב כפי שיורה השעון המוצב בחלקו העליון של העמוד)
מוצר שיורד ממכירה חוזר למחירו הקודם באתר.
בשל אופי המכירה לא תתאפשר תוספת / שמירת מוצר בעגלת הקניות
המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה ועד לגמר המלאי
רכישת המוצרים המוצעים בעמוד זה תתבצע באתר מאמא גורו ובכפוף לתנאי השימוש באתר.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.