Pre-sale Black Friday | Shopping IL mamaguru
הדר.jpg
מוצרי חשמל.jpg
Artboard 1 copy 9.jpg
Artboard 1 copy 3.jpg
Artboard 1 copy 12.jpg
קטגוריות-חדש.jpg
Artboard 1 copy 14.jpg
Artboard 1 copy 3.jpg
Artboard 1 copy 7.jpg
Artboard 1 copy.jpg
Artboard 1 copy 9.jpg
Artboard 1.jpg
anello.jpg
joseph.jpg
umbra.jpg

הצעת המוצרים בעמוד זה הנן לזמן מוגבל ותתקיים רק בין התאריכים 9.7.2020 ועד תאריך 11.7.2020 
במהלך השעות הנ"ל יוצעו למכירה מוצרים במחירי מבצע. 
לא ניתן לרכוש מוצר לפני/אחרי סיום הזמן הקצוב למכירתו במחיר המבצע. (זמן קצוב כפי שיורה השעון המוצב בחלקו העליון של העמוד)
מוצר שיורד ממכירה חוזר למחירו הקודם באתר.
בשל אופי המכירה לא תתאפשר תוספת / שמירת מוצר בעגלת הקניות
המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה ועד לגמר המלאי
רכישת המוצרים המוצעים בעמוד זה תתבצע באתר מאמא גורו ובכפוף לתנאי השימוש באתר.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.