Artboard 5 copy 12.jpg
האדר  לוויקס copy.jpg
Artboard 5 copy 16.jpg
Artboard 5 copy 18.jpg
Artboard 5 copy 19.jpg
Artboard 5 copy 20.jpg
Artboard 5 copy 10.jpg
Artboard 5 copy 21.jpg
Artboard 5 copy 22.jpg
Artboard 5 copy 17.jpg
Artboard 5 copy 6.jpg
Artboard 5 copy 3.jpg
Artboard 5 copy 4.jpg
Artboard 5 copy.jpg
Artboard 5 copy 15.jpg
Artboard 5 copy 14.jpg
Artboard 5 copy 8.jpg
Artboard 5.jpg
Artboard 5 copy 7.jpg
Artboard 5 copy 2.jpg
Artboard 5 copy 9.jpg

הצעת המוצרים בעמוד זה הנן לזמן מוגבל ותתקיים רק בין התאריכים 6.1.2021 ועד תאריך 8.1.2021 בשעה 10:00
במהלך השעות הנ"ל יוצעו למכירה מוצרים במחירי מבצע. 
לא ניתן לרכוש מוצר לפני/אחרי סיום הזמן הקצוב למכירתו במחיר המבצע. (זמן קצוב כפי שיורה השעון המוצב בחלקו העליון של העמוד)
מוצר שיורד ממכירה חוזר למחירו הקודם באתר.
בשל אופי המכירה לא תתאפשר תוספת / שמירת מוצר בעגלת הקניות
המכירה תתבצע בשיטת כל הקודם זוכה ועד לגמר המלאי
רכישת המוצרים המוצעים בעמוד זה תתבצע באתר מאמא גורו ובכפוף לתנאי השימוש באתר.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.